BIZNES TO SPRAWA OSOBISTA!

BIZNES TO SPRAWA OSOBISTA!

Model konkurencji opisany wg M. Portera w 1979r może stanowić doskonały szkielet do rozważań na temat wzajemnych oddziaływań firm i rynku, również w branży wózkowej, oraz ich wpływu na tworzenie przewagi konkurencyjnej.

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku wózków widłowych w dzisiejszych czasach wymusza na firmach tworzenie takich strategii konkurencyjnych, w których innowacyjne rozwiązania i postęp technologiczny są na pierwszym miejscu strategii. Strategie cenowe oparte tylko na cenie, w tej branży, należą już raczej do historii, chyba, że stanowią element uzupełniający strategii globalnej.

Pamiętać należy, że każda z pięciu podstawowych siał działających w modelu Portera, niemalże w takim samym stopniu, wymusza na firmach permanentne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Strategie oparte o rozwój technologiczny, redukcję kosztów, redukcję marży mogą spowodować przewagę konkurencyjną na określony czas tzn. aż konkurencja nie zacznie naśladować lidera rynku. Dlatego budowanie przewagi konkurencyjnej nigdy się nie kończy i nie wystarczy „wpaść” na jeden genialny pomysł, aby odnosić sukcesy przez kolejne dekady.

15 lat temu firmy branży wózkowej zarówno producenci jak i dostawcy w zdecydowanej większości oferowały tylko Wózki widłowe, niemniej jednak działało na rynku kilka firm jak np. LOGIS Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, które swą strategię konkurencyjną oparły między innymi na komplementarności oferty i „dorzuciły” do wózków np. regały magazynowe czy konsulting logistyczny. Dziś już nawet największe światowe koncerny produkujące wózki widłowe sprzedają regały magazynowe i oferują pomoc w zagospodarowaniu przestrzeni magazynowej. Są jednak jeszcze obszary i nisze rynkowe, na których można budować przewagę konkurencyjną. Doskonałym tego przykładem jest wspomniana już wcześniej firma, LOGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jako pierwsza na rynku w roku 2012 uruchomiła dla swoich klientów dział IT, poszerzając dotychczasową ofertę o pełne wsparcie tj. produktowe i usługowe w zakresie systemów identyfikacji towarów na magazynie jak kody kreskowe czy RFID. W ten sposób klient wchodząc pod „jeden dach” może rozwiązać niemalże wszystkie problemy związane ze składowaniem i transportem towarów w swoim magazynie. Logis jako pierwszy w Polsce proponuje swoim klientom pełną obsługę począwszy od koncepcji wyboru technologii składowania i transportu poprzez kompleksowe wdrożenie zakończone dostawą i serwisem pogwarancyjnym wózków widłowych, regałów magazynowych, przenośników rolkowych, terminali, skanerów, drukarek, oraz sieci WiFi.

Pamiętać należy, że tzw. postęp technologiczny czy innowacje techniczne dotyczą tylko tych graczy rynku wózków widłowych, którzy mają status producenta. To ich biura projektowe i inżynierowie opracowują nowsze, bardziej wydajne i bardziej ergonomiczne modele wózków widłowych, bądź też całe systemy bezobsługowego transportu poziomego, zastępując tym samym tradycyjne wózki widłowe. Co zatem mają zrobić Ci gracze rynku, którzy są „tylko” dostawcami produktu i usług? Otóż słowo „tylko” należałoby zamienić na „aż”, ponieważ jak mawiał Stanisław Jerz Lec „Człowiek ma jeszcze tą wyższość nad maszyną, że umie się sam sprzedać”. Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej przytoczone kwestie, dostawcy wózków widłowych mają również olbrzymie pole do kreowania własnej przewagi konkurencyjnej, w oparciu o innowacje w zakresie procesów sprzedaży, serwisu, czy obsługi posprzedażowej. Na tym polu przewaga konkurencyjna wspomnianej już firmy jest na bardzo wysokim poziomie. Logis jest też jedyną firmą branży wózkowej i regałowej, która w swej kampanii reklamowej użyła wizerunku członku zarządu, aby podkreślić wagę i znaczenie swojego motta, że „Biznes to dla nas sprawa osobista”. Takie oświadczenie publiczne zobowiązuje i mówi samo za siebie. Większość kompani reklamowych tej branży używa zdjęć oferowanych produktów i rozwiązań, a jeśli ludzi, to są to najczęściej zdjęcia zakupione z banku zdjęć. Logis poszedł dalej i wysłał komunikat do swoich klientów, że biznes to przede wszystkim ludzie i relacje, a to dla nich sprawa osobista, a więc i honorowa.

Ilość i różnorodność podmiotów występujących na rynku wózków widłowych i regałów magazynowych jest doskonałym przykładem ilustrującym złożoność tego rynku oraz stopień powiązań i wzajemnych oddziaływań. Dlatego, ze 100% pewnością, można powiedzieć, że wzajemna konkurencja i siła zakupowa nabywców jest najistotniejszym czynnikiem w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, zarówno w strefie produkcji, sprzedaży czy obsługi posprzedażowej.

Jacek Kuśnierczak
V-ce Prezes Zarządu LOGIS Sp. z o.o.
"Widlak list 2012" - log4pl