Wózki widłowe Nissan - teraz z MARCOMU

Wózki widłowe Nissan - teraz z MARCOMU - "Logistyka" (2/2003)

14 stycznia bieżącego roku Nissan Poland Ltd. Sp. z o.o. oraz Marubeni Construction Machinery Sp. z o.o. (MARCOM) podpisały porozumienie z Nissan Forklift Europe w sprawie przekazanie dystrybucji wózków widłowych Nissan w Polsce z firmy Nissan Poland do MARCOM. Porozumienie jest konsekwencją konsolidacji sprzedaży samochodów i maszyn budowlanych w ramach Grupy Marubeni w Europie pod jedną organizacją MACME, która stała się właścicielem obu polskich spółek: Nissan Poland i MARCOM.

Zdaniem Kierownika Działu Wózków Widłowych Nissan Poland Jerzego Pakulniewicza, w wąskiej organizacji pojawi się wąska specjalizacja działań, mająca dać lepsze efekty ekonomiczne. "Zakłada ona skoncentrowanie się firmy Nissan Poland na sprzedaży samochodów, natomiast sprzedaż maszyn budowlanych i wózków widłowych - bliższych sobie m.in. pod względem sposobu sprzedaży i Klientów - będzie prowadzona przez MARCOM" - dodał.

Zapytany przeze mnie o opinię w tej sprawie szef sprzedaży i marketingu Nissan Forklift Europe B.V. w Amsterdamie Kees van Santen odparł, że jego firma wierzy, iż wprowadzane w polityce dystrybucyjnej Nissana w Polsce zmiany zwiększą sprzedaż wózków widłowych na naszym rynku, który w związku z planowaną akcesją do UE w 2004 r. nabiera podstawowego znaczenia w planach Nissana w rejonie Europy ŚrodkowoWschodniej. "Rozwój inwestycji i przemysłu po wejściu Polski do UE zwiększy zapotrzebowanie także i na wózki widłowe, a wasz kraj właściwie jest ich już największym rynkiem w tej części naszego kontynentu. Polska pod względem liczby mieszkańcow jest zbliżona do Hiszpanii; tam dziś sprzedaje się rocznie 12000 wózków, a u was tylko 1800.

Trzeba jednak pamiętać, że przed 10 laty w tej samej Hiszpanii sprzedawaliśmy zaledwie 4000 sztuk, a Polska stoi obecnie u progu rozwoju gospodarczego. Szacujemy, iż do 2012 roku w Polsce nastąpi podwojenie obecnego wskaźnika sprzedaży naszych wózków widłowych" - podkreślił K. van Santen.

Sprawy związane ze zmianami w systemie dystrybucji wózków widłowych Nissana omawiano także na spotkaniu dealerów z przedstawicielami Nissan Poland Ltd. w podwarszawskich Falentach, które odbyło się w połowie stycznia br.

Iwi Nowak