ATLET LOGISTIC ANALYZER
Jednym z tych narzędzi jest program ALA - ATLET LOGISTIC ANALYZER przez użytkowników pieszczotliwie nazywany „Alą”. Jest to produkt firmy ATLET, producenta najlepszej szwedzkiej marki wózków widłowych ATLET.
ALA
jest efektem wieloletniej pracy doświadczonych specjalistów. Jest programem do tworzenia wirtualnych magazynów, wyposażania ich w środki do składowania, środków transportu i śledzenie skutków podejmowanych przez nas decyzji. Pozwala na tworzenie wielu wariantów i analizowania ich pod kątem logistycznym, inwestycyjnym.
Występuje w kilku wersjach od podstawowej, która pozwala na symulowanie prostych układów do wersji zaawansowanej, która pozwala szczegółowo analizować zadane strumienie przepływów, zależności pomiędzy procesami, ich wzajemne oddziaływanie. Wymaga to jednak pewnej wiedzy i doświadczenia w sprawnym posługiwaniu się programem.
Jak pracuje się z ALĄ
ALA zawiera kilka narzędzi, od rysunkowych, które służą fizycznie do narysowania magazynu z detalami lub bez. Wspomaga je baza danych regałów, wózków i urządzeń pomocniczych co czyni rysowanie prostym i w dużym stopniu jest procesem zautomatyzowanym. Poprzez narzędzia graficzne, które transformują nasz obiekt do wersji 3D lub 2D. Możemy wejść do magazynu, obserwować pracę wózków, a nawet usiąść na miejscu operatora wózka i być biernym świadkiem jego pracy w założonym cyklu pracy. Jednak najciekawszym dla użytkownika jest moduł wynikowy, który pozwala na tworzenie raportów z pracy programu. Raporty wynikowe podają dane w postaci tekstowej wzbogaconej wykresami, zdjęciami, rysunkami. Od podstawowych informacji dotyczących danych wejściowych do analizy, po dane wynikowe(dane inwestycyjne, osiągi i wydajność koncepcji...). Formę i treść raportu częściowo narzuca użytkownik. Wybieramy tylko te dane, które nas w danej chwili interesują. Raporty można zapisywać w ramach jednego projektu, tworzyć warianty. Przedstawiane są również w postaci czytelnej prezentacji, której można użyć w trakcie dyskusji w zespole nad koncepcją.
Pierwszy krok
to wykonanie rysunku magazynu wraz z rozpatrywaną koncepcją składowania. Stopień wierności rysunku zależy od użytkownika. Zwykle jednak skupiamy się na regałach. Ściany, stropy, słupy wprowadzamy w koncepcjach , które przedstawiane są na oficjalnych prezentacjach. Dzięki zainstalowanej bazie bloków rysunkowych i możliwości ich swobodnego edytowania, rysunek w wersji podstawowej tworzony jest właściwie automatycznie. Podstawowa, najprostsza wersja zawiera instalację regałową i pola robocze(korytarze dla wózków, pola odkładcze). Powstaje koncepcja klasycznego, optymalnego magazynu z dokami(rys.1). Na tym etapie definiujemy rodzaje aktywności i wielkość zadania do wykonania(ilości wejścia i wyjścia palet, określenie kompletacji-linie zamówień, ilość produktów w linii. Również rodzaj sprzętu, ilość zmian).
ALA1


Kolejny krok
to kalkulacja założonego zadania przez ALA. Magazyn pracuje wirtualnie przez założone 1, 2 lub 3, zmiany, wykonując obliczenia(15-20s). W tym kroku powstają raporty wynikowe, które są najbardziej interesującą częścią procesu. Po przeliczeniu zadania ALA generuje wizualizację w wersji 3D(rys 2.). Możemy „wejść” do magazynu obejrzeć układ regałów, pracę wózków. Można również „usiąść” na miejscu operatora i prześledzić cykl pracy wózka. Rzut oka na gotowy magazyn na etapie koncepcyjnym to rzadka możliwość. Korzystając z myszki komputera można zajrzeć w każdy zakamarek.
ALA2

Raporty wynikowe
to ostatni i najbardziej interesujący nas etap. Podstawowe raporty generowane prze ALA to informacja o instalacji regałowej, osiągach i ilości środków transportu, strukturze pracy (rys. 3.) i czasu pracy środków transportu. Program podaje nawet rekomendowane pojemności baterii dla wózków(rys.4). W przykładowej symulacji początkowo jako wózek wysokiego składowania przyjęto reach truck’a ATLET UNS 140. Jednak max wysokość składowania ok. 5m pozwala na rozważenie wózka ATLET-AJN typu stacker. Okazuje się, że w lekkie AJN-y, wydajnościowo(5 wózków-98% wykorzystania), poradziły sobie z zadaniem równie dobrze ja wózki typu reach truck(5 wózków- 93% wykorzystania). Oszczędność w kosztach zakupu floty wyniosła ok. 50.000€, że nie wspomnę o niższych kosztach serwisu, i mniejszej powierzchni potrzebnego magazynu ze względu na korytarze wózków (UNS-2,8m, AJN-2,4m). Jak wskazuje powyższy przykład tego typu nawet proste analizy mają głębokie uzasadnienie ekonomiczne i praktyczne, a jednocześnie pozwalają się wyrwać z ram stereotypu(dlaczego od razu reach truck?).

ALA3

Funkcje ALA.
Zagłębiając się dalej w program możemy ingerować w strukturę pracy magazynu, przepływy, skierować strumienie przepływu wg własnego planu, reżyserować pracę poszczególnych ogniw procesu, zmieniać środki transportu, definiować strefy rotacji ABC, strefy kompletacji w pionie i poziomie. Możemy ingerować w geometrię magazynu zmieniając położenie i funkcję stref pracy, konfigurację regałów. ALA pozwala dokładnie odwzorować istniejący magazyn i dokonywać analiz z użyciem rzeczywistego układu odniesienia. Kilkadziesiąt typów raportów wynikowych pozwala na analizy pod kątem ekonomicznym, logistycznym, kosztów utrzymania ruchu.

 Wykorzystywanie bardzo zaawansowanych funkcji ALA wymaga oczywiście pewnego doświadczenia z programem, został on jednak ze swojego założenia stworzony dla praktyków i przez praktyków. Możliwość obserwacji skutków podejmowanych decyzji w środowisku wirtualnym jest nieocenione.