Umowy serwisowe
Gwarantujemy naszym klientom najwyższą jakość usług serwisowych zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jej wygaśnięciu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, LOGIS Serwis oferuje zróżnicowany poziom usług serwisowych zawarty w umowach serwisowych:


Pakiet STANDARD – czyli serwis na żądanie. Docieramy do klienta na każde jego wezwanie, wg zasad i stawek określonych w umowie. Klient zyskuje rabaty na wykonane usługi oraz zakup części zamiennych.

Pakiet KOMFORT – nakłada na LOGIS Serwis obowiązek wykonywania regularnych przeglądów i konserwacji w tym również UDT, pokrywania kosztów robocizny, dojazdów oraz części eksploatacyjnych, zużytych w trakcie przeglądów, za określoną zryczałtowaną stawkę rozliczeniową. LOGIS Serwis sprawuje tym samym stałą opiekę na parkiem wózków klienta, dbając o regularne przeglądy oraz eliminując ryzyko niespodziewanych przestojów.

Pakiet PREMIUM – czyli umowa „full serwisu”. LOGIS Serwis przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny wózków i jest zobowiązany do wykonywania regularnych przeglądów i konserwacji, a także wszelkich napraw i remontów, wynikających z normalnego użytkowania wózka, włączając w to wszystkie materiały i części zamienne, robociznę i dojazdy. Umowa PREMIUM pozwala na dokładne oszacowanie kosztów utrzymania wózków, a także przede wszystkim na ich obniżenie, ze względu na zryczałtowaną stawkę rozliczeniową. Zaletą są również stałe koszty, pozwalające na stworzenie prawidłowego budżetu.

Zawarcie jednej z powyższych umów serwisowych zawsze łączy się z korzystnymi warunkami finansowymi dla naszych klientów.