Dlaczego RAM

Untitled_10
Cały kapitał, który miał być przeznaczony na zakup sprzętu, może wesprzeć zasadniczą działalność firmy.

Untitled_11

Klient, uiszczając stałą miesięczną opłatę, otrzymuje nowy wózek wraz z pełną obsługą serwisową. Nie musi się zmagać z kosztami żadnych napraw wynajmowanego sprzętu.

Untitled_12

Stawka czynszu miesięcznego jest stała i niezmienna podczas trwania umowy najmu.

Untitled_13

Klient, wynajmując wózki w systemie RAM, ma gwarancję 100% sprawności wózka w czasie trwania umowy najmu.

Untitled_14

Inflacja jest bardzo ważnym czynnikiem w długoterminowym najmie wózków widłowych (RAM).
Podpisując umowę dzisiaj na okres 3 lub 5 lat całe ryzyko związane z inflacją przechodzi na wynajmującego.

Najwyższa jakość wózków